Защита на минерални и бетонни повърхности – с нея се постига драстично намаляване абсорбацията на вода, непроменено дишане и оригинален вид на обработената повърхност. Защитата предпазва както от постепенно разпадане на строителния материал, причинено от редуването на замръзване и размразяване, и от образуването на неестетични белезникави петна, причинени от разтворимите соли на водата, извлечена от стените.