(Български) Cadoro

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.


Charasteristics

(Български) Оборудване

(Български) четка, мистрия от неръждаема стомана

(Български) Разходна норма

(Български) 4-6 m²/l за 2 слоя

(Български) Слоеве

(Български) 2

(Български) Разреждане

(Български) готово за употреба

(Български) Marcromie

(Български) Tinting System Marcromie

(Български) Life Cycle Assessment

(Български) Life Cycle Assessment