(Български) Grassello di calce

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.


Charasteristics

(Български) Оборудване

(Български) мистрия от неръждаема стомана

(Български) Разходна норма

(Български) 1-1,2 Kg/m² за 2 слоя

(Български) Слоеве

(Български) Най-малко 2-3 слоя

(Български) Разреждане

(Български) готово за употреба

(Български) Marcromie

(Български) Tinting System Marcromie

(Български) Life Cycle Assessment

(Български) Life Cycle Assessment