BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE

BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE – Продукт за полагане на стени, засегнати от влага

BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE – Съставен е изцяло от чисти суровини с естествен произход. Стените се третират с този продукт, преди нанасяне на останалите компоненти на влагоотвеждащата система. Чрез системата ефективно и трайно се решава проблема с влагата в мокри приземни етажи, коридори, външни стени. Био довършителната система е особено подходяща и за приложение в био – строителството и за възстановяване на исторически и художествени сгради


Характеристики

Оборудване

мистрия

Разходна норма

7-8 kg/m² за дебелина от 5 mm

Минимална дебелина

5 mm

Разредител

вода

Разреждане за нанасяне с мистрия

20%

Гранулометрия

макс. 3 mm