Isograff

ISOGRAFF – Защита против графити

ISOGRAFF – Продукт с високо дишане, който се нанася на повърхностите, с цел бариера срещу надписи и графити. Заради защитните свойства на продукта, ако след това бъдат нанесени графити, то те се измиват много лесно с гореща вода. Продуктът не променя дишането на основата. Намалява се поглъщането на вода и нечистота.


Характеристики

Оборудване

четка, валяк, въздушен пистолет

Разходна норма

6-8 m²/l на слой

Слоеве

1-2

Разреждане за нанасяне с четка

готово за употреба