Maius Opaco

UNIMARC MAIUS OPACO – Висококачествена еко боя, позволяваща интензивно почистване, приложима в хранително-вкусовата промишленост

UNIMARC MAIUS OPACO – Миеща боя, особено подходяща за помещения, в които се произвеждат,обработват и съхраняват храни. Приложима е и за тавани и стени в хотели, ресторанти, пекарни, където е необходима интензивна поддръжка, почистване и дезинфекция. Боята е дишаща, със съставки против плесен. Стаите, които са третирани с  UNIMARC MAIUS OPACO, отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 852/2004 относно хигиената на храните.


Характеристики

Оборудване

четка, валяк, въздушен пистолет

Разходна норма

9-10 m²/l на слой

Слоеве

Най-малко 2 слоя

Разредител

вода

Разреждане за нанасяне с четка

I°: 15%; II°: 5%

Разреждане за нанасяне с валяк

I°: 15%; II°: 5%