My_Art

My_Art  – Ефектно декоративно покритие с микрокристали

My_Art   – Декоративно покритие, което променя цвета си в зависимост от ъгъла на виждане. Съдържащите се в състава на материала микрокристали, придават особен блясък и луксозност на декорираните повърхности.


Характеристики

Оборудване

четка

Разходна норма

15-20 m²/l

Слоеве

1 или повече

Разредител

вода

Разреждане за нанасяне с четка

макс. 10%

Life Cycle Assessment

Life Cycle Assessment