Stucco veneziano

STUCCO VENEZIANO –гладка венецианска мазилка

STUCCO VENEZIANO – декоративна мазилка от акрилен материал, с огледален блясък, здрава и изключителни красива. Материалът пресъздава древните традиции, но винаги е модерен и оригинален. Крайният резултат са гладки повърхности, с ефекти на т.нар. „маски“, които всеки път са различни, според  нюансите, които ще предаде декоратора.


Характеристики

Оборудване

стоманена мистрия, стоманен нож за замазка

Разходна норма

да завърши: 1-1,4 kg / m² върху мазилка; 0,4-0,6 kg / m² върху гладки повърхности

Слоеве

2 основни слоя + 1 довършителен

Разреждане за нанасяне с квадратна мистрия

готово за употреба

Разреждане за нанасяне с четка

готово за употреба, макс. 10%

Разреждане за нанасяне с шпатула

готово за употреба