КАКВО Е МУХЪЛ?

Чрез терминът „мухъл“ се обозначават различни видове гъби и микроорганизми като бактерии и спори, които увеличават своето развитие в особено влажна среда.

ПРИЧИНИ ЗА ПОЯВА НА МУХЪЛ

Появата на мухъл може да бъде причинена от ефекта на конденза. Най-често причината за поява е т.нар. „термо мост“ – при наличие на „външни“ стени, бетонни колони, приземни етажи, бани. Плесените се образуват при тези условия и колонизират при наличие на високи нива на влажност.

Често заразени с мухъл са т.нар. приземни етажи, вкопани стени, където водата от земята се издига и образува т.нар.  „капилярна влага“ в стените.

ОПАСЕН ЛИ Е МУХЪЛЪТ?

Мухълът е опасен, особено за хора с дихателни проблеми, астма, алергии. Той освобождава микотоксини, вредни за дихателните пътища и причиняващи възпаление. Спорите на мухъла се разнасят в домовете, ние ги вдишваме и е препоръчително проблемът да не бъде подценяван, а своевременно разрешен.

ПРЕДПАЗВАНЕ И ПРВЕНЦИЯ

Стените играят ролята на регулатор на влажността в помещението и затова е изключително важно стените „да дишат“. Боядисването с дишаща боя подобрява качеството на въздуха и намаляват възможността от образуване на плесени. San Marco предлага и препоръчва вливане на добавка – Combat 444 към боята, която е против мухъл, с цел превенция

Всички бои в продуктовата гама на San Marco са изключително и само дишащи за защита на стените и противодействие на влагата.

ИМАМЕ МУХЪЛ? ЕФЕКТИВНО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА

Системата Антимухъл Combat на San Maro съдържа препарати за отстраняване на мухъл както повърхностно, убиване коренът на мухъла и предпазване от последваща поява чрез боядисване с дишаща боя с антимухъл добавка, или със специализирана Антикондензна боя Superconfort.