(Български) Intonachino Minerale

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.


Charasteristics

(Български) Оборудване

(Български) мистрия от неръждаема стомана, пластмаса или с пореста гъба

(Български) Гранулометрия

(Български) макс. 0,7 mm

(Български) Разходна норма

(Български) 1,3-1,5 Kg/m² на слой

(Български) Слоеве

(Български) 2

(Български) Разреждане за нанасяне с квадратна мистрия

(Български) готово за употреба

(Български) Marcromie

(Български) Tinting System Marcromie