(Български) Stucco veneziano

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.


Charasteristics

(Български) Оборудване

(Български) стоманена мистрия, стоманен нож за замазка

(Български) Разходна норма

(Български) да завърши: 1-1,4 kg / m² върху мазилка; 0,4-0,6 kg / m² върху гладки повърхности

(Български) Слоеве

(Български) 2 основни слоя + 1 довършителен

(Български) Разреждане за нанасяне с квадратна мистрия

(Български) готово за употреба

(Български) Разреждане за нанасяне с четка

(Български) готово за употреба, макс. 10%

(Български) Разреждане за нанасяне с шпатула

(Български) готово за употреба